Doç. Dr. Abdüllatif Tüzer

abdullatiftuzer

1973 Kaş doğumludur. 1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Felsefesi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans (1999) ve doktorası (2006) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programındandır. Yüksek lisans çalışması “Pascal’da Fideizm ve Gazali Açısından Bir Değerlendirme”dir. Doktora çalışması ise “Bir Felsefe Problemi Olarak Dini Tecrübe”dir. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık ana bilim dalında doçent olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca Türk-İslam Düşünce Tarihi ana bilim dalı başkanıdır.

 

Lotus Yayınevin’de yayınlanan eserleri:

Din ve Rasyonalite

Kimim Ben: Otantik Olmak (Çeviri)

Tanrı Tutulması (Çeviri)