Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer

abdullatiftuzer

1973 Kaş doğumludur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Pascal’da Fideizm ve Gazali Açısından Bir Değerlendirme” adlı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında aynı enstitüde “Bir Felsefe Problemi Olarak Dini Tecrübe” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Lotus Yayınevin’de yayınlanan eserleri:

Din ve Rasyonalite

Kimim Ben: Otantik Olmak (Çeviri)

Tanrı Tutulması (Çeviri)