Prof. Dr. Mustafa Gündüz

mustafagunduz

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EPÖ, Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri Programında Yüksek Lisans (2001) ve aynı bölümde “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim ve Modernleşme Aracı Olarak Süreli Yayınlar: Türk Yurdu, İçtihad ve Sebilü’r-Reşad” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı (2005). 2006-2011 arasında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Eğitim Tarihi Profesörü olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri üzerine çalışmalar sürdürmektedir. Beşi telif, beşi yayına hazırlama niteliğinde eğitim tarihinin farklı konularını muhtevi kitapları ve birçok makalesi vardır.

2014-15’te TÜBİTAK bursuyla, “19. Yüzyılda Ortadoğu Ülkelerinde Eğitim ve Modernleşme” başlıklı projeyi yürütmek amacıyla Princeton Üniversitesi Near Eastern Studies Bölümünde  ‘Visiting Fellow’ statüsünde görev yapmıştır.

Eserlerinden bazıları için bak.: https://acischools.academia.edu/MustafaGÜNDÜZ

Yazarla iletişim için: mstgndz@gmail.com

Telif Eserleri

II. Meşrutiyet’in Klasik Paradigmaları, İçtihad Sebilü’r-Reşad ve Türk Yurdu’nda Toplumsal Tezler

Osmanlı Mirası Cumhuriyet’in İnşası, Modernleşme, Eğitim, Kültür ve Aydınlar

Bir Eğitimci Olarak Ahmed Cevdet Paşa

Osmanlı Eğitim Mirası, Klasik ve Modern Dönem Üzerin Makaleler

Komşuluk Kültürü

 

Yayına Hazırlama Çalışmaları

İçtihad’ın İçtihad’ı, Doktor Abdullah Cevdet’ten Seçme Yazılar

Bir Abdülhamid Müdafaanamesi,

31 Mart Olayına Popüler Bir Yorum

Eğitimci Bir Jön Türk Lider, Ahmed Rıza ve Vazife ve Mes’uliyet Eserleri

Mustafa Satı Bey ve Fenn-i Terbiye, Türkiye’de İlk Eğitim Bilimleri Kitabı 2C.,