Doç. Dr. Armağan Öztürk

armaganozturk

1980 yılında Ardahan’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi SBF’de “Neo-Roma Cumhuriyetçiliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı teziyle doktora yaptı. Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler (Dipnot Yayınları), Yeni Sol Yeni Sağ (Phoenix Yayınları) ve Postyapısalcılık (Phoenix Yayınları),  Res Publica (Doğubatı Yayınları), adıyla dört derleme kitabıyla Liberal Adalet (Doruk Yayınları), ve Prometheus Ateşi (Lotus Yayınevi) adıyla iki kitabı ve çeşitli dergilerde akademik nitelikte çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Lotus Yayınevin’de yayınlanan eserleri:

Prometheus Ateşi: Politik Felsefe ve Politik Kuram Tartışmaları