Dr. Galip Çağ

galipcag

Yrd. Doç. Dr. Galip Çağ

1979 yılında Adapazarı’nda doğdu. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimi tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Anabilim dalında yüksek lisans ve sonra da Tarih Anabilim dalında doktora yaptı. Sakarya Üniversitesi’nde bir süre Okutmanlık yaptıktan sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Siyasi Tarih Anabilim dalında Avrupa ve Balkanlar Siyasi Tarihi dersleri verdi. 2014 Yılında Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. Osmanlı Balkanları üzerine birçok çalışma kaleme aldı. Ayrıca bir de öykü kitabı hazırladı. Hâlen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. İngilizce ve Makedonca bilmektedir.

Lotus Yayınevin’de yayınlanan eserleri:

İbn Haldun Umranında Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Uluslararası İlişkiler ve Tarih