Epiktetos

55 yılında Hierapolis, Frigya’da doğmuş 135 yılında hayata gözlerini yuman Yunanlı filozoftur. Stoa felsefesinin önemli düşünürlerinden Epiktetos muhtemelen  köle olarak doğdu. Kuzeybatı Yunanistan’daki Nicopolis’e sürülene kadar Antik Roma’da yaşadı, hayatının büyük bölümü Nicopolis’de geçti ve orada da öldü. Şayet bir isim verilmişse, ailesince verilen ismi bilinmiyor. Epiktetos sözcüğü Yunancada en basit anlamıyla “kazanılmış, elde edilmiş” anlamına geliyor.

Kaya üzerine kendi el yazısıyla yazdığı şiiri dışında geriye yazılı eser bırakmamıştır. Öğrencilerinden Arrian sözlerini kelimesi kelimesine yazıya döktüğünü ifade etmiştir.