J. F. Michaud

michaud

JOSEPH FRANÇOIS MICHAUD

(19 Haziran 1767-30 Eylül 1839)

Legion de Honour Sahibi Tarihçi, Yazar

Fransız tarihçi ve yazardır. Albens şehrinde doğmuş Bourg-Bresse’de eğitim görmüştür. Edebiyatla meşgul olmuş, Fransız inkılabının olduğu zamanda ihtilalin getirdiği yeniliklere muhalif kanatta yer almıştır. 1791’de kendi güvenliği bakımından riskli olan Paris’e gelerek burada gazetecilik yapmaya başlamıştır. 1796’dan itibaren çeşitli yayınlarından dolayı askeri mahkeme tarafından takibata uğramış ve gıyaben yargılanarak ölüm cezasına çarptırılmıştır. 1800’den sonra gazeteciliği bırakarak, kitaplar yazmaya başladı. Kardeşi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte çeşitli yayınlar yapmaya başladı. 1811 yılında Histoire des Croisades’in ilk cildini neşretti. Legion de Honour ünvanını aldı. 1830-1831’de Suriye ve Mısır’a giderek, bölgede Haçlılarla ilgili araştırmalar yaptı. Beraberinde kaşif arkadaşı Jean Joseph François Poujoulat da vardı. Doğu Günlüğü, Biblioteque des Crouisades gibi yayınlar yaptı. Doğu gezisinin ardından 1832’de öldü. Arkadaşı çalışmalarını tamamladı. Böylece 6 ciltlik Haçlı Seferleri Tarihi 1840 yılında yayınlandı. Daha sonra bu baskı 1856’da eklerle beraber yenilenmiştir. Haçlı Seferlerinin İlginç Olayları adıyla yayınladığımız eseri bu eserin içindeki çarpıcı noktaları sunmaktadır.

Lotus Yayınevin’de yayınlanan eserleri:

Haçlı Seferlerinin İlginç Olayları