Martin Buber

Martin-Buber

Martin Buber (1878-1965), Yahudi filozof ve din düşünürüdür. Önemli dinsel varoluşçulardandır. Viyana’da doğmuş, çoçukluğunu rabbanik literatürün çok iyi bilinen bir âlimi olan büyükbabası Solomon Buber’in yanında geçirmiştir.

1896-1900 yılları arasında Viyana, Leipzig, Berlin ve Zürih Üniversitelerinde Felsefe ve Sanat Tarihi dersleri aldı.

1904’te Cusa’lı Nicholas ve Jacob Boehme üzerine tezi ile Viyana’dan felsefe doktoru unvanını aldı. Wilhelm Dilthey onun hocasıydı. Aynı dönemde geleneksel Musevilikten ayrılmış, yeni oluşan Siyonist harekete etkin bir biçimde katılmıştır. 1901’de Siyonist bir dergi olan “Die Welt” dergisinin editörlüğüne atandı.

1916’da Alman Yahudi dergisi olan “Der Jüde”yi yayın hayatına soktu. 1924-1933 arası Frankfurt am Main Üniversitesinde Musevî Dini ve Ahlak Felsefesi kürsüsünde Profesör olarak dersler verdi. 1920’de Franz Rosenzweig ile birlikte yetişkin Yahudilerin eğitimi için “Freies Jüdisches Lehrhaus” enstitüsünü kurdu ve 1938’e kadar buradaki etkinliklerine devam etti. 1938’de Filistin’e göç ettikten sonra Kudüs’teki Hebrew Üniversitesinde Sosyal Felsefe profesörlüğüne atandı. 1952-1957 arasında A.B.D.’de birçok üniversitede ve çeşitli öğrenci gruplarına konferanslar verdi. Bunun yanında o, Filistin’de Yahudiler ile Araplar arasında uzlaşmanın güçlü bir savunucusuydu.

1965’de Kudüs’te öldü.

Buber’in Avrupalı Yahudi gençliği üzerinde oldukça büyük bir etkisi olmuştur. Bunun yanı sıra Will Herberg, Arthur A. Cohen ve Eugene B. Borowitz gibi Yahudi teologları; Paul Tillich ve H. Richard Neihbuhr gibi Hıristiyan teologları üzerinde güçlü bir etki bırakmıştır. Onun ilişki ve diyalog felsefesi, R.D. Laign, Irwin Yalom ve Leslie Farber gibi psikiyatristleri; Gabriel Marcel, Phillip Wheelwright, Ernst Becker, Gadamer gibi filozofları ve antropolog Victor Turner’i önemli ölçüde etkilemiştir.