Dr. Galip Çağ

Yrd. Doç. Dr. Galip Çağ 1979 yılında Adapazarı’nda doğdu. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimi tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Anabilim dalında yüksek lisans ve sonra da Tarih Anabilim dalında doktora yaptı. Sakarya Üniversitesi’nde bir süre Okutmanlık yaptıktan sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde Siyasi Tarih Anabilim dalında Avrupa ve ...
Tamamı

İbn Haldun Umranında Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

PROF. DR. ALTAN ÇETİN ∣ DR. GALİP ÇAĞ "Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında pek çok yaklaşım ortaya konulmuştur. Lakin bunlar olaylar içinden bir kuruluş analizi dizayn etmenin ötesinde kuruluşu izah eden ana yapıyı bazı doğru temaslar olmakla beraber vuzuhuyla izah edememişler ve bu sebeple tartışma sürüp gitmiştir. Kaynak yetersizliği ve var olan kaynakların kuruluştan sonraki asırlara ait olmaları gibi sorunlar var olanı tespit etmekte güçlükler çıkarmış ve ilim dünyası bu fevkalade e...
Tamamı

Uluslararası İlişkiler ve Tarih: Geçmişi Düşünerek Geleceğe Bakmak

PROF. DR. ALTAN ÇETİN ∣ DR. GALİP ÇAĞ  "Henry Kissinger'ın 'diplomasi dünyasında dolu bir tabanca, hukuki bilgiden her zaman daha güçlüdür' sözü uluslararası ilişkilerin modern doğasına dair önemli ipuçları içerir. Reel gücün potansiyel haklardan daha önemli olduğunu varsayan bu yaklaşım modern dünyanın diyalektik imgelemini de verir. Bu cümleden tarihi süreç diplomasinin değişik yaklaşım ve uygulamaları ile doludur. Tarih, sadece diplomasinin doğasının değil, uluslararası ilişkilerin süreç...
Tamamı