W. G. Palgrave

wgpalgrave

WILLIAM GIFFORD PALGRAVE (1826–1888)

1826–1888 yılları arasında yaşamış Araplar ve Arabistan konusunda uzmanlaşmış İngiliz seyyah ve yazardır. Akademik eğitimini İngiltere’de tamamladıktan sonra Hindistan’a gitmiş ve burada askeri görevlerde bulunmuştur. Ardından kısa bir süre İngiltere’ye dönmüş ve burada çok kalmayarak Suriye’ye hareket etmiş ve Şam’da bulunan Fransız Cizvit misyonerlerin arasına katılmıştır. Esas amacı misyonerlik faaliyetlerinden çok İngiltere adına Arabistan topraklarında casusluktur.

Fransız misyonerlerin çalışmalarını kendisine örnek alarak, Katolik misyonerlerle beraber Şam’da uzun seneler yaşamış ve İslamiyet’i, Arapçayı, Arap gelenek ve kültürünü Araplar kadar çok iyi öğrenmiştir. En büyük hedefi bütün Arabistan’ı dolaşmak ve Avrupalıların nüfuz edemedikleri Arap bölgeleri hakkında yaşayarak araştırmalar yapmaktır. Fransız misyonerlerden doktorluk ve ilaç imali eğitimini almış, ismini de bir Arap ismi ile değiştirerek Avrupalılar tarafından az bilinen bölgeleri keşfetmeye yönelmiştir. 1862–1863 yılları arasında bir yıl süre ile yaptığı Arabistan yolculuğunda elde ettiği verileri 1865 yılında İngiltere’de kitap haline getirmiştir. Birçok otorite tarafından döneminin en önemli Arap ve Arabistan kâşifi olarak nitelendirilmektedir.

Başka bir açıdan bakıldığında Fransızları, Arapları ve Türkleri kandırmış bir casustur.

Lotus Yayınevin’de yayınlanan eserleri:

Arabistan’da Bir Yıl (1862-1863)