Binlerce yıl öncesinin birikimiyle 1999'a... 1999'dan Geleceğe...

Düşünce dünyamızda yeni bir perspektif açmayı, entelektüel düzeyde yeni bir yol aralamayı umut ederek 1999 yılında faaliyete başlayan yayın ailemizin hedefi, nitelikli düşünce eserlerini, edebi eserleri okurla buluşturmaktır. Bu çerçevede her geçen gün farklı düşünceleri yaymayı; edebi açıdan değerli gördüğümüz eserleri kaliteli bir sunumla, okurla buluşturmayı; düşünce, edebiyat ve sanatla kültürel çeşitliliğe hizmet etmeyi sürdürüyoruz.

Dünya edebiyatında ve düşünce tarihinde yer etmiş eserleri [Lotus Klasikleri], yerli klasiklerimizi [Lotus Çınarları], gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen önemli metinleri [Lotus Hazineleri] yayımlamaya önem veriyoruz. Ayrıca; Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Siyaset Felsefesi, Siyaset Sosyolojisi, Tarih Felsefesi özellikle ilgilendiğimiz alanları oluşturuyor. Lotus markamızla özellikle bu alanlarda yazılmış kaliteli eserleri yayımlıyoruz.

Lotus yayın ailemizin kardeş markaları Kent Kitap, Kent Kardeş, Kitab-ı Hayat, Likya, Güçlü Psikoloji Yayınları, Otorite ve Patara da yine yetkin ve kaliteli eserleri yayımlamaya devam ediyor. Kent Kitap markamızla edebiyat eserlerini ve popüler kitapları; Kent Kardeş markamızla hedef kitlesi çocuklar ve gençler olan eserleri; Kitab-ı Hayat markamızla maneviyat kitaplarını; Likya markamızla kültür araştırmaları, dil kitapları, kişisel gelişim ve psikoloji alanında kitapları; Otorite markamızla hukuk, siyaset, iktisat incelemeleriyle doktora ve yüksek lisans tezlerini yayımlıyoruz.

Yayın ailemiz, sadece kitap yayımlamakla kalmayıp, dünyaya yeni bir bakış açısıyla yaklaşmanın sır perdesini aralayarak, binlerce yıllık kültürün ışığı ile geleceğe yürüyenlere yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.

 

#lotusyayınailesi #lotusyayınları #lotuskitap #lotusyayıngrubu #lotusyayınevi