Arama kriterlerine uygun ürünler

-20%
Araştırma Yöntemleri: Nicel - Nitel - Karma Yöntemler
Bu çalışma, ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında (sosyoloji, psikoloji, etnoloji, siyaset bilim..
-20%
Balkanlar: Öteki Avrupa’nın Kökleri ve İnşası
Balkan Savaşları’na kadarki süreçte, yeni Balkan devletlerinin, Türklerin Avrupa’dan atılmasına (!) ..
Cumhuriyet İslamcılığının Seyri: İslamcılık Yazıları
"İslamcılık ve İslamcılar üzerine yapılan tartışmalar bitmek bilmiyor. Hem dünya ölçeğinde hem de Tü..
-20%
Din Sosyolojisi Literatürü
287,00TL 229,60TL
Bu çalışma, bir Din Sosyolojisi literatürü araştırmasıdır. Ülkemizde bir asırdan fazla bir geçmişe s..
Dış Ticaret İşlemleri, Yönetimi, Muhasebesi ve Gümrük Birliğinin Yapısal Kırılma Analizi
Prof. Dr. Ümit GÜNER 1977 Yılında Muş'ta doğdu. İlköğretimini Muş Hürriyet İlkokulunda ortaokul ve l..
Dış Ticaret ve Gümrük Birliğinin Yapısal Kırılma Analizi
Dış ticarette küreselleşme hareketlerinin yanında Avrupa Birliği ve diğer gümrük birlikleri gibi böl..
Doğal Yasa Geleneği ve John Finnis
Doğal yasa anlayışı, Antik Yunan'dan günümüze, etik nihilizme, etik sübjektivizme ve etik rölativizm..
Etik Değerler ve İnsan
"Değer bilinci" bireylerin değerler konusunda duyarlılığa sahip olup gündelik hayatlarında değerleri..
Fena: Mevlana'da Özgürlük
Mevlana, bizi bir yere davet eder; “FENA” bir yerdir burası. Burası, kullukla asla değişilmeyecek hü..
Her Yönüyle Sünnet
Bu çalışma, yılda yaklaşık 600.000 çocuğun sünnet operasyonuna tabi tutulduğu Türkiye'de, bu konuda ..
İçtimai Sistemin Kuruluşunda Tevhidi Düşünce ve Toplum Felsefesi
Modern düşüncedeki liberal-kapitalist bireyin menfaatine göre bir sosyoloji oluşturma yerine “Tevhid..
-20%
İklim Değişikliğine Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi: Çevre Vergileri
İklim değişikliği, 1980'li yıllardan itibaren bir sorun olarak değerlendirilip, günümüzde dünya çapı..
İmam Hatip Liselerinde Okul Gelişimi: Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin Analizi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve modern eğitim sisteminin oluşturulmaya başlanmasıyla birlikte i..
İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu'nun Romancılığı
Günümüz yazarlarından olan Mehmet Eroğlu, bugüne kadar yazdığı on iki romanla Türk edebiyatının önem..
Işığa Işık Tutmak
"Geçmişin bilge insanlarının mirasını kucaklayıp, bu mirası geleceğe emanet etmek için ..
İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik
1500 yıllık İslam geleneğini, sürekli oluşan bir fenomen olarak görmemiz, tarihsel sürecin her aşama..
John Hick'te Dini Çoğulculuk
Dinî pluralizm problemi, son yıllarda üzerinde pek çok tartışmanın yapıldığı ve güncelliğini sürekli..
Josiah Royce'un Din Felsefesi
Amerikan idealist felsefe geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Josiah Royce, özellikle y..
Kırçova 16 .Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Bir Rumeli Şehri
Rumeli, muhaciri olarak vatan kurduğumuz, muhacirleriyle vatanda biz olduğumuz bir mekândır. Burası ..
-20%
Kovuk: Göç, Mekan, Cinsiyet
320,50TL 256,40TL
En nihayetinde “Göç, Mekân, Cinsiyet” alt başlığını taşı­yan bu kitabın seslendirdiği çok sesli repe..
Kültürler Arası Din Eğitimi ve DKAB Programı
Günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, göç yoğunluğu, küreselleşme, insan hak..
-20%
Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Din ve toplum arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkar ve devamlılık gösterir. ..
Metafizik Sonrası Düşünce Ve Din Felsefesi
Felsefi düşünce eksen çağından günümüze kadar çeşitli evrelerden geçerek zamanın ruhunu yakalamaya ç..
-20%
Mevlana Celaleddin ve Şems-i Tebrizi
Bu çalışma Mevlâna’nın çocuk yaşta iken babası Bahâeddin Veled ve ailesiyle birlikte Belh şehrinden ..
Millet-i Müselleha
“Goltz, Millet-i Müselleha ile halkın militarize edilmesini kastetmiyordu. Büyük ordulara da tarafta..
Muhacirlerin İzinde: Boşnakların Trajik Göç Tarihinden Kesitler
Boşnak halkı için kara günler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki varlığı silindikten sonra ba..
Mustafa Satı Bey ve Eğitim Bilimi
“II. Meşrutiyet aydınlarının 'Türk Frobeli' diye adlandırdıkları Satı Bey'in Türkiye'de çağdaş öğret..
Nevzat Kösoğlu'nun Kavram Dünyası
Nevzat Kösoğlu’nun, “Tek iddiam olabilir; Türk düşünce geleneğinin takipçisi olmak; Türk imanına, on..
Nurettin Topçu'yu Anlamak: Izdırabın Dili
Eğer ben var olmak istediğim değilsem, istediğim, sözde değil, arzu ve tasavvurlarla da değil, fakat..
Ölümsüzlük Düşüncesi
“Ölümsüzlük Düşüncesi” (The Conception of Immortality) adlı bu eser Royce'un 1890'lı yılların sonund..
Örgüt - Örgüt ve Yönetim Kuramları 2
Örgüt belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanlar topluluğudur. Örgütün çok far..
Rudolf Carnap
144,00TL
"Felsefe, konusu dünya değil, dil olan bir etkinliktir. Filozoflar, bu ayrımı net bir şekilde ortaya..
Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi
"Elinizdeki bu kitap, genel anlamda şimdiye kadar Türk toplumu, kültürü ve dili üzerine yapmış olduğ..
Şiiri Düzyazıyla Kuşatan Yazar: Burhan Günel'in Romancılığı
Günümüz yazarlarından Burhan Günel, 1972'den 2012'ye kadar yazdığı on altı romanıyla Türk edebiyatın..
-20%
Sosyoloji
299,00TL 239,20TL
"Sosyoloji Notları"nın güncellenmiş 6. baskısıdır. Gün geçmiyor ki herhangi bir toplumsal problem..
-20%
Sosyoloji ve Gündelik Hayat
279,00TL 223,20TL
Bu çalışma öncelikle sosyologların, düşünürlerin gündelik hayata dair yaklaşımlarını anlama denemesi..
Tanrı - Alem İlişkisi
İnsanoğlu hiçbir şeyi anlamsız ve yorumsuz bırakmaz. Anlamsız ve izahsız kalan şeyler onu amansız bi..
-20%
Tekrarlayan Çatışmalar: Türk[iye]-Yunan[istan] ve Türk[iye]-Ermeni[stan] İlişkilerinde Algı, Söylem,
Türk dış politikasını yakından izleyen herkes birtakım konu, sorun ve krizlerin geçmişten günümüze d..
-20%
Toplumsal Hareketler: Kavram, Kuram ve Tarih
“İktidarın olduğu her yerde direniş vardır” diye yazmış Michel Foucault. Gerçekten de insanlık tari..
Türk Bürokrasisi ve Bürokratik Elitizm
Bu kitap, “Türk Bürokrasisi”ni tarihsel gelişim süreci içinde anlama ve açıklama çabasının bir ürünü..
Türk Eğitim Tarihi
Talim ve terbiyenin en temel sonuçlarından biri insana hafızasını sistematik kullanarak bir tahsil e..
Türk Girişimciliğinin Sosyolojisi
"Girişimcilik olgusu Türkiye'nin tarihsel, kültürel arka planında oldukça güçlü olmasına rağmen, mod..
Türkçe Ninniler
Ninniler, Türk halk kültüründe çocuk gelişimi açısından oldukça önemli bir türdür. Çocukların ağlama..
Türkiye'de Kentsel Dönüş(tür)me Uygulamaları: Sosyo-Politik Bir Yaklaşım
Günümüzde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en önemli ayağını özellikle gecekondu alanlarının dönüştür..
Türkiye’de Ana Dilde Eğitim Hareketi: Dil, Kimlik ve Siyaset
Alman filozof Martin Heidegger, “die sprache ist das haus des seins” demiş yani “dil, varlığın evidi..
Wilfred Cantwell Smith’in Din ve İslam Anlayışı
Wilfred Cantwell Smith, son dönemde yetişmiş ve çalışmalarını daha çok İslamiyet üzerine yapmış bir ..
Yeni Türkiye'nin Yeni Gerçekleri: Din, Laiklik, Eğitim, Finans, Liderlik ve Özgün Sosyal Düşünce
21. yüzyılın kültürel çağ olması özelliğine bağlı olarak artık pozitivizm-liberalizm-kapitalizm etki..
Yönetim Katı
600,00TL
Başarı Deyince... 1. İngilizce: Success 2. Türkçe: Başarı 3. Rusça: Успех 4. İbranice: הַצלָחָה 5. F..
Gösterilen: 1 ile 48 arası, toplam: 48 (1 Sayfa)