0 yorum  |  Yorum Yap
Marka: KİTAB-I HAYAT
Ürün Kodu: On Okunuş
Stok Durumu: Stokta yok
400,00TL

Cezeri'nin en meşhur kitabı Kıraat-ıl Aşr ilk kez Türkçeye tercüme edildi.

Asıl ismi Şemse Şemseddin olan Cezeri'nin en meşhur kitabı Kıraat-ıl Aşr Türkçeye ilk kez Ömer Örtlek tarafından tercüme edildi. Türkçeye ilk kez Ömer Örtlek tarafından tercüme edilen kitap ''Tenezzülat - Ül - İlahiyye Fil - Kıraat - Il - Kur'aniyye'' üst başlığı altında ''Kur'an-ı Kerim'in On Okunuş Tarz-ı Vücuhu'' adı ile Kitab-ı Hayat yayınlarından okurların hizmetine sunuldu.

''Kur'an-ı Kerim'in On Okunuş Tarz-ı Vücuhu'' adlı eserin Tahkik ve Tercümesi Ömer Örtlek tarafından beş yılda tamamlandı. Tanzimi ve Tashihi ise Emre Örtlek, Muhammed Örtlek ve Eyüp Yıldırım tarafından iki yılda bitirildi. Kitap Haziran 2012'de Kitab-ı Hayat tarafından yayınlandı.

''Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuma eğitimlerinde Kıraat hususunda boşluklar var. Kıraat konusunda ilmi kitaplara ihtiyaç var. Ben 1967'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldum. O dönemde hocalarımız Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmed Davudoğlu, Mahir İz gibi alim zaatlardı. Bu hocalarımız da Kıraat alanında Türkiye'de eksiklikler olduğunu zaman zaman bizlere bahsederlerdi. Mezuniyetten sonra Niğde, Diyarbakır ve Adana gibi şehirlerin İmam-Hatip Liselerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Kıraat ve Tecvid eksikliklerini yerinde görmüş oldum. 

Kıraat-ıl Aşr tercümesini daha önceleri planlamıştım ancak, tercümeye 2004 yılında başlayabildim. Sizlere Cezeri'den biraz bahsetmek istiyorum.

Cezeri'nin asıl ismi Şemse Şemseddin'dir. Cizre'de 832 Hicri - 1429 Miladi tarihinde doğdu. Kıraat ilmini tahsil etti. Kahire, Bursa, Semerkand, Buhara, Tebriz, Rey, Tahran, Nişabur, Kabil, Musul ve daha birçok şehirleri dolaştı. Buralarda ilim aldı ve ilim verdi. Müftülük ve Kur'an Kıraat üstadlığı yani bugünkü anlamda Kıraat profesörlüğü yaptı.

En meşhur eseri Kıraat-ıl Aşr'dır. İşte bu kitap 570 seneden beri bütün İslam aleminde ve dünyada mekteplerde, medreselerde (okullarda), üniversitelerde okutula gelmektedir. Halen dünyada birçok üniversitelerde resmî ders kitabı olarak faydalanılmaktadır. Mesala: Kahire Ezher Üniversitesi, Sudan İlahiyat Fakültesi ve birçok fakültelerde bu eserden istifade edilmektedir. 

Benim tercüme ve tahkik ettiğim bu kitap El-Mühezzeb - fil - Kıraat-ıl Aşr ve Tevcihih Min Tayyibet -in Neşr adı ile Muhammed bin Muhaysın tarafından Arapça olarak Miladi 1969 - Hicri 1389'da basılmıştır. Ben de Türkiye'deki Kıraat alanındaki eksiklerden dolayı ve daha önce hiç Türkçeye kazandırılmamış olan Cezeri'nin Kıraat-ıl Aşr isimli eserinin tercümesini ve tahkikini yaptım. Ayrıca Hamid bin el Hac Abdul Fettah El Palovi'nin ''Zübret-ül İrfan'' isimli eserinden de istifade edilerek imamların rumuzlarını ve imamlara göre medleri uzatma cetveli de Kıraat-ıl Aşr'a konuldu.

Tercümeye 7 Temmuz 2004'te başladım ve 7 Temmuz 2009'da tamamladım. Elbette bu işin bir de bilgisayar tanzimi ve tashihi var. Tanzim ve tashih iki yıl kadar sürdü. Bu konuda bana yardımcı olan yiğenim Emre Örtlek'e, oğlum Muhammed Örtlek'e, Üstad Eyüp Yıldırım'a teşekkürü borç bilirim. Yiğenim Emre'nin bilgisayar kullanma bilgisi ileri düzeydedir. Ancak Arapçası bilgisi yoktur. Her iki kitabın bilgisayar yazımı başlamadan evvel Emre'ye Arapça öğrettim. Ve Emre bilgisayar yazımında Arapça ifadelerde hiç zorlanmadı. Yine eserleri bilgisayarda yazabilmek için Suudi Arabistan'dan üç defa Arapça klavye getirttik, yani üç tane Arapça klavye eskittik.

KİTAP
Yazar Cezeri
Çevirmen Ömer Örtlek
Orijinal adı Tenezzülat Ül İlahiyye Fil Kıraat İl Kuraniyye

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!