Allah Tabiat ve Tarih
İnsanın ürettiği ve sürekli beslediği bir disiplinin, içinde yaşadığı bağlamı destekleyecek ve onu y..
-38%
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Azınlıklar
Murat saraçlı’nın Avrupa Birliği ve Türkiye’de Azınlıklar başlıklı çalışması Türkiye ’nin en temel p..
-20%
Bilim ve Felsefe
99,00TL 79,20TL
Doğu’da (İslâm Dünyası’nda) yaşanan ve İlim’den Bilim’e giden süreç ile Batı’da (Hıristiyan Dünyası’..
-20%
Bilim ve İktidar
99,00TL 79,20TL
Düşünce tarihimizi ve bunun bir kısmı olan bilim tarihimizi, geçmişin iyi-kötü belirgin bir resmini ..
-20%
Bilim ve Tarih
99,00TL 79,20TL
Türk Bilim Tarihi araştırmacılığının ve yazıcılığının geçmişi aşağı yukarı XIX. yüzyılın son çeyreği..
-20%
Bilim ve Toplum
99,00TL 79,20TL
Bilim Tarihi, uzun bir süre boyunca bilimsel etkinlikleri belgelere ve tanıklıklara dayanarak betiml..
-30%
Bir Disiplinin Gelişim Hikayesi: Bilim Tarihi
Prof. Dr. Remzi Demir’in sunuşuyla… “Belki de bilim tarihi için temel soru, neden ve hangi anlamda b..
-39%
Bir İnsan-ı Selim: Prof. Dr. Azmi Özcan'a Armağan
“Bu kitap, ömrünü ilme, irfana ve sevgiye adayan Prof. Dr. Azmi Özcan için hazırlandı ve teveccühe, ..
Birleşik Avrupa'nın Mimarı Şarlman ve Karolenj Rönesansı
Charlemagne gerek seferleri gerekse krallık statüsündeki bir devleti imparatorluk haline getirmesi a..
Din ve Rasyonalite: Postmodern Bir Yaklaşım
“Felsefe açısından din, düşman değildir. Kendisini ilgilendiren ve huzursuz eden bir şeydir.” Bir fe..
Diriliş Taşları: Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar
"İnsan, üstüne göksel bir ışık tutulmuş, bir anlam ve amaç podyumunda rolünü acemice ya da ustaca, b..
Düşünce Ufuklarında: Erol Güngör'ün, Sanat, Edebiyat, Dil ve Tercüme Hakkındaki Görüşleri
Erol Güngör mütefekkir bir âlimdir. Cemiyet meseleleri yanında sanat, edebiyat, dil ve tercüme mesel..
Elmalılı'nın Ahlak Felsefesi
"Ahlak üzerine sistemli, tutarlı, şümullü, sorgulayıcı vb. düşünme demek olan ahlak felsefesi ya da ..
Etik Bilinç: Kaynak Sizsiniz
Ağzınızdan çıkan sözün, yaptığınız bir davranışın, ortaya koyduğunuz bir işin, verdiğiniz bir kararı..
Etik Değer Açısından Eğitim, Siyaset, Kamu, Çalışma Hayatı ve Bilim
Etik, ahlak alanıyla ilgili düşünme, sorgulama, analiz, bilinçlenme ve temellendirme disiplinidir. A..
-20%
Feodaliteden Küreselleşmeye: Temel Kavram ve Süreçler
Değişim Sorunları, Feodaliteden Sanayi Toplumuna, Teoride ve Pratikte Demokrasi, Modern Siyasal İdeo..
İbn El-Heysem ve Yeni Optik
İbn el-Heysem ve Yeni Optik, özellikle optik alanında yaptığı başarılı bilimsel araştırmalarla, Batı..
-20%
II. Meşrutiyet'in Klasik Paradigmaları: İçtihad, Sebilü'r-Reşad ve Türk Yurdu'nda Toplumsal Tezler
Tanzimat yıllarında oluşmaya başlayan Batıcı, Türkçü ve İslâmcı paradigmalar, kültürel ve bilimsel m..
İktidar Aynası
180,00TL
Küreselleşme arzusu evrensel seviyede bir çok problemi beraberinde taşırken, yerel düzeyde de kendin..
İmparatorluk Çökerken Yeni Bir Ulus Tahayyülü
Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sonrası imzaladığı mütareke Kürt milliyetçilerinin faaliyetlerinde f..
İnsan Olmaktır Dindarlık
"Ayşe Sucu; karakteri, derinden inanmış eşine ender rastlanan bir kararlılığı ifade eder. Anlaşılama..
İsimsiz Hayatlar Manevi ve Psikolojik Yaklaşımla Arınma ve Öze Dönüş
Manevi ve Psikolojik Yaklaşımla Arınma ve Öze Dönüş Kendini bilmeyi hedefleyen iç yolculuğuna çıkan..
-20%
Karanlığın Mesajı: Kötülük Probleminden Yükselen Değişime Aşırı Zamanlar
Işığa!   Karanlık enerjinin kuşandığı maskeler! Akla ve evrensel etiğe aykırı eylemler! İsyankar..
Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde Din-Devlet İlişkisi
"Türkiye'yi ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini anlamak için zengin tarihimizin çok önemli bir ..
Küreselleşme ve Bürokratik Seçkinler
Türkiye’de kamu bürokrasisinin yeniden yapılandırılmasına yönelik arayışların, tartışmaların tarihi ..
Küreselleşmeden Postküreselleşmeye
Bugüne kadar modernleşmeyi Batılı kalıplarda gerçekleştirmeye zorlanan ve bunu başaramadığı için de ..
Necip Fazıl Adnan Menderes İlişkisi
Bu yapıtta ilk kez yayımladığımız belge ve mektuplarda, şairin Büyük Doğu'yu çıkarmak için verdiği m..
-20%
Okültizm ve Enerji: Geçmişten Bugüne Gizemcilik
Bilgi tek başına bir güçtür. - Bacon   Okült Alanlara ve Gizli Öğretilere ilgi duyanlar için, bir ..
Ordinaryüs Profesör Aydın Sayılı
Dursun Ayan, değeri yeni yeni anlaşılan “Bilim Tarihi üzerine Dünya’da ilk doktor unvanı” sahibi Ord..
Ortaçağ İslam Dünyası'nda Bilim ve Teknik
Günümüzdeki bilim tarihi araştırmalarında genellikle Ortaçağ İslâm Dünyası’na ilişkin bilimsel araşt..
Ortaçağda Devletin İki Yüzü
Bu inceleme, Orta Çağ'ın geniş dünyasından devlet ve siyaset felsefesi bağlamında devletin kurduğu y..
Ortaçağda Kadın
Bu kitap, Türk tarihinin sınırlarını aşan, Ortaçağ dünyasının neredeyse tamamını kapsayan bir yaklaş..
Osmanlı İmgeleminde Avrupa
Avrupa'yla ilgili Osmanlı metinleri genelde gözlem noktasında ele alınır. Yazarın toplumsal kökeni v..
Osmanlı Mirası Cumhuriyetin İnşası Modernleşme, Eğitim, Kültür ve Aydınlar
Kitapta yeralan çalışmalar bilhassa İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin tüm düşünce yapılarını, önde gelen ..
Osmanlı Modernleşmesi
Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin son dönem iktisadi sorunlarını, tarihsel kökleri ve siyasal arka planl..
Osmanlı Ticaret Hukuku
Ticaret alanında Batı’da yaşanan hızlı gelişmeler Osmanlıda 19.Yüzyılda etkisini göstermiş ve ticari..
Philosophia Ottomanica : Osmanlı Felsefesi
Philosophia Ottomanica, Osmanlı Felsefesi adlı bu çalışmanın temelde iki maksadı vardır:   Bunlardan..
Philosophia Ottomanica: Eski Felsefe - Cilt 1
Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışmanı..
Philosophia Ottomanica: Eski ile Yeni  Felsefe Arasında - Cilt 2
"Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışma..
Philosophia Ottomanica: Yeni Felsefe - Cilt 3
Philosophia Ottomanica : Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi adlı bu çalışmanın temelde i..
Prometheus Ateşi
Büyük anlatılara karşı mikro sosyoloji çizgisi ile yapının ve tarihte sürekliliğinin reddi gibi meto..
Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu
Bu çalışma ile Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme asrında; İslamcı ve muhafazakâr denen düşünceni..
Sosyal Bilim Metodolojisi: Eleştirel Bir Giriş
Sosyal bilim metodolojisinin temel prensiplerini özlü ve eleştirel bir biçimde anlamaya ve doğru ola..
Tarih Meleği Nereye Uçuyor: Friedrich Nietzsche ve Walter Benjamin'de Tarih
Melek metaforu, zamanın metafizik var oluşunun ilginç bir yansıması gibidir. Zaman, nihilist ve sons..
Türk Girişimciliğinin Sosyolojisi
"Girişimcilik olgusu Türkiye'nin tarihsel, kültürel arka planında oldukça güçlü olmasına rağmen, mod..
Türk Modernleşmesi
Türk modernleşmesi kendine özgü, el'an devam etmekte olan uzun bir maceradır. Kendine özgüdür; Zira,..
Türk Toplum Sözleşmesi Siyasetin Sosyolojik Temelleri
Her toplumun siyasal kültürünü oluşturan; insan, toplum ve devlet arasıhndaki bağları ve ilişkileri ..
Türkiye'de Muhafazakar Siyaset ve Yeni Arayışlar
"Muhafazakar Demokrasi teriminin kimi açmazlarına rağmen, "muhafazakarlık" Türk siyasetinin belirley..
Türkiyede Yeni Din Algısının Doğuşu (1839-1938)
Din Tarihi, tarih yazıcılığımız tarafından çok ihmal edilmiştir. Bunun birçok sebebi olabilir; ancak..
Yeşil ve Siyaset: Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar
"Ekolojiyi, çevre meselesini politik bir mesele olarak almanın önünde büyük düşünsel engeller var. ö..
Yönetimde Adalet ve Saadet: Bir Nasihatname Geleneği Olarak Siyasetname
Nasihatname; Fars, Türk, Arap hatta Bizans devletlerinden miras kalan kadim bir gelenektir. Siyaset ..
Ziya Gökalp: Türk Düşünce Tarihindeki Yeri
“Bence Ziya’nın Türklüğe en büyük ve en mühim hizmeti Türk müfekkiresinde yaptığı inkılâbtır. Ziya, ..
%38 İNDİRİM
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
Gösterilen: 1 ile 52 arası, toplam: 52 (1 Sayfa)