Arama kriterlerine uygun ürünler

-20%
1 Hakkında: Bilim ve Felsefe Üzerine Değiniler
Psikoloji alanında, test maksadıyla kullanılan çok miktarda resim, görüntü veya şekil vardır. Bu res..
-20%
Bilim ve Felsefe
99,00TL 79,20TL
Doğu’da (İslâm Dünyası’nda) yaşanan ve İlim’den Bilim’e giden süreç ile Batı’da (Hıristiyan Dünyası’..
-20%
Bilim ve İktidar
99,00TL 79,20TL
Düşünce tarihimizi ve bunun bir kısmı olan bilim tarihimizi, geçmişin iyi-kötü belirgin bir resmini ..
-20%
Bilim ve Tarih
99,00TL 79,20TL
Türk Bilim Tarihi araştırmacılığının ve yazıcılığının geçmişi aşağı yukarı XIX. yüzyılın son çeyreği..
-20%
Bilim ve Toplum
99,00TL 79,20TL
Bilim Tarihi, uzun bir süre boyunca bilimsel etkinlikleri belgelere ve tanıklıklara dayanarak betiml..
Din ve Rasyonalite: Postmodern Bir Yaklaşım
“Felsefe açısından din, düşman değildir. Kendisini ilgilendiren ve huzursuz eden bir şeydir.” Bir fe..
Doğal Yasa Geleneği ve John Finnis
Doğal yasa anlayışı, Antik Yunan'dan günümüze, etik nihilizme, etik sübjektivizme ve etik rölativizm..
El Kitabı (Enchiridion)
EPİKTETOS'a ait El Kitabı (Enchiridion) adlı bu küçük kitabın, modern yaklaşımlar ve felsefenin doğu..
Elmalılı'nın Ahlak Felsefesi
"Ahlak üzerine sistemli, tutarlı, şümullü, sorgulayıcı vb. düşünme demek olan ahlak felsefesi ya da ..
Etik Bilinç: Kaynak Sizsiniz
Ağzınızdan çıkan sözün, yaptığınız bir davranışın, ortaya koyduğunuz bir işin, verdiğiniz bir kararı..
Etik Değer Açısından Eğitim, Siyaset, Kamu, Çalışma Hayatı ve Bilim
Etik, ahlak alanıyla ilgili düşünme, sorgulama, analiz, bilinçlenme ve temellendirme disiplinidir. A..
-20%
Etik Kuramları
110,00TL 88,00TL
Etik, nâm-ı diğer ahlak felsefesi, özelde "nasıl davranmalı?" sorusunu, genelde "nasıl yaşamalı?" so..
-20%
Felsefenin Kısa Hikayesi: Karikatürlerle
Her fikir, erken bir fikirdir bütün zamanlar için. Her filozof, yeni bir çağ müjdecisidir. Bir gem..
Feylesof: Felsefi Aforizmalar
Her şeyi bütünselleştiren totaliter mantığın panzehiridir aforizma. Sadece bir cümle bile aklınızı k..
Haldunname: İbn Haldun'un İzinde Metodoloji ve Tarihi Yeniden Düşünmek
Bu kitabın hedefi İbn Haldun’un tarihçiliğimize ve tarihimize yapacağı büyük katkıyı ortaya koymaktı..
Hayatın Anlamı ve Ölüm-süzlük
Hayatın anlamı konusu, ölümün ve ölümsüzlüğün anlamı konularıyla bağlantılıdır. Zira ister bu dünyad..
Hikmet Kavşağında
Yaşadığımız postmodern çağda bütün öncülleri sarsılan Aydınlanma kaynaklı modernizmi aşma arayışı hı..
İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik
1500 yıllık İslam geleneğini, sürekli oluşan bir fenomen olarak görmemiz, tarihsel sürecin her aşama..
John Hick'te Dini Çoğulculuk
Dinî pluralizm problemi, son yıllarda üzerinde pek çok tartışmanın yapıldığı ve güncelliğini sürekli..
Josiah Royce'un Din Felsefesi
Amerikan idealist felsefe geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Josiah Royce, özellikle y..
Kimim Ben?
100,00TL
Benim otantiklik idealini eleştirim, kendi kendine yetme kültürünün ürettiği şeylere karşı bütün tep..
Maurice Merleau - Ponty'de Algı Problemine Giriş
Merleau Ponty’nin eserlerinde işlenmiş olan ana problem, XIX. asrın sonu, XX. asrın başlarında büyük..
Max Weber'i Anlamak
XX. yüzyılda Weber hakkında çok sayıda inceleme yapıldığı görülür. Ancak bazıları Türkçe’ye de çevri..
Metafizik Sonrası Düşünce Ve Din Felsefesi
Felsefi düşünce eksen çağından günümüze kadar çeşitli evrelerden geçerek zamanın ruhunu yakalamaya ç..
-38%
Neden Felsefe Yaparız?: İnsan, Ölüm ve Bilinç
40.000 yıl önce karanlık bir mağaranın tavanına çizilen gizemli resimler ile 1969’da Ay’a giden Neil..
Nerede Hata Yaptık?
XVI. yüzyılda bilim ve teknoloji birikimleri ve düzeyleri bakımından aşağı yukarı aynı düzeyde bulun..
Ölümsüzlük Düşüncesi
“Ölümsüzlük Düşüncesi” (The Conception of Immortality) adlı bu eser Royce'un 1890'lı yılların sonund..
Ortaçağda Devletin İki Yüzü
Bu inceleme, Orta Çağ'ın geniş dünyasından devlet ve siyaset felsefesi bağlamında devletin kurduğu y..
Özgürlükler Üzerine Deneme
"Totaliter rejimlere karşı, bugün hala eski bilgeliği anımsamakta yarar var; mutlak erk mutlak bir ş..
Philosophia Ottomanica : Osmanlı Felsefesi
Philosophia Ottomanica, Osmanlı Felsefesi adlı bu çalışmanın temelde iki maksadı vardır:   Bunlardan..
Philosophia Ottomanica: Eski Felsefe - Cilt 1
Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışmanı..
Philosophia Ottomanica: Eski ile Yeni  Felsefe Arasında - Cilt 2
"Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışma..
Philosophia Ottomanica: Yeni Felsefe - Cilt 3
Philosophia Ottomanica : Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi adlı bu çalışmanın temelde i..
Prometheus Ateşi
Büyük anlatılara karşı mikro sosyoloji çizgisi ile yapının ve tarihte sürekliliğinin reddi gibi meto..
Rudolf Carnap
144,00TL
"Felsefe, konusu dünya değil, dil olan bir etkinliktir. Filozoflar, bu ayrımı net bir şekilde ortaya..
Russell: Mutlu Bir Karamsardan Din Üzerine
Bu Cehennem ülkesinde Tanrı/Şeytan herkesin gözünü korkutmuş; parlak zırhına bakıp O’nu bir varlık s..
Sağduyu
55,00TL
“Amerikan iç savaşını durduran kitap!” İngiltere’den Amerika’ya gelen siyasal kuramcı ve yazar Thoma..
Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan
(Ey Hakikat arayıcıları): “Yılanın kabuğundan çıktığı gibi siz de kabuğunuzdan çıkın. Ayak seslerini..
Tanrı - Alem İlişkisi
İnsanoğlu hiçbir şeyi anlamsız ve yorumsuz bırakmaz. Anlamsız ve izahsız kalan şeyler onu amansız bi..
Tanrı Tutulması: Din ve Felsefe İlişkisine Dair Araştırmalar
20. Yüzyılın Başlıca Felsefelerinin, Varoluşçuluğun, Buhran Teolojisinin ve Jung Psikolojisin Bir El..
Tarih Meleği Nereye Uçuyor: Friedrich Nietzsche ve Walter Benjamin'de Tarih
Melek metaforu, zamanın metafizik var oluşunun ilginç bir yansıması gibidir. Zaman, nihilist ve sons..
Türkiyede Yeni Din Algısının Doğuşu (1839-1938)
Din Tarihi, tarih yazıcılığımız tarafından çok ihmal edilmiştir. Bunun birçok sebebi olabilir; ancak..
Wilfred Cantwell Smith’in Din ve İslam Anlayışı
Wilfred Cantwell Smith, son dönemde yetişmiş ve çalışmalarını daha çok İslamiyet üzerine yapmış bir ..
Yönetimde Adalet ve Saadet: Bir Nasihatname Geleneği Olarak Siyasetname
Nasihatname; Fars, Türk, Arap hatta Bizans devletlerinden miras kalan kadim bir gelenektir. Siyaset ..
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
%20 İNDİRİM
99,00TL 79,20TL
Gösterilen: 1 ile 44 arası, toplam: 44 (1 Sayfa)