Arama kriterlerine uygun ürünler

-20%
16. Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Bir Rumeli Şehri Kırçova (Kicevo ): (İdari-İktisadi-Sosyal Durum)
Rumeli, muhaciri olarak vatan kurduğumuz, muhacirleriyle vatanda biz olduğumuz bir mekândır. Burası ..
-20%
Araştırma Yöntemleri: Nicel - Nitel - Karma Yöntemler
Bu çalışma, ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında (sosyoloji, psikoloji, etnoloji, siyaset bilim..
Cumhuriyet İslamcılığının Seyri: İslamcılık Yazıları
"İslamcılık ve İslamcılar üzerine yapılan tartışmalar bitmek bilmiyor. Hem dünya ölçeğinde hem de Tü..
Din ve Rasyonalite: Postmodern Bir Yaklaşım
“Felsefe açısından din, düşman değildir. Kendisini ilgilendiren ve huzursuz eden bir şeydir.” Bir fe..
Diriliş Taşları: Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar
"İnsan, üstüne göksel bir ışık tutulmuş, bir anlam ve amaç podyumunda rolünü acemice ya da ustaca, b..
Elmalılı'nın Ahlak Felsefesi
"Ahlak üzerine sistemli, tutarlı, şümullü, sorgulayıcı vb. düşünme demek olan ahlak felsefesi ya da ..
Etik Değer Açısından Eğitim, Siyaset, Kamu, Çalışma Hayatı ve Bilim
Etik, ahlak alanıyla ilgili düşünme, sorgulama, analiz, bilinçlenme ve temellendirme disiplinidir. A..
-20%
Feodaliteden Küreselleşmeye: Temel Kavram ve Süreçler
Değişim Sorunları, Feodaliteden Sanayi Toplumuna, Teoride ve Pratikte Demokrasi, Modern Siyasal İdeo..
-20%
II. Meşrutiyet'in Klasik Paradigmaları: İçtihad, Sebilü'r-Reşad ve Türk Yurdu'nda Toplumsal Tezler
Tanzimat yıllarında oluşmaya başlayan Batıcı, Türkçü ve İslâmcı paradigmalar, kültürel ve bilimsel m..
-20%
İklim Değişikliğine Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi: Çevre Vergileri
İklim değişikliği, 1980'li yıllardan itibaren bir sorun olarak değerlendirilip, günümüzde dünya çapı..
İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu'nun Romancılığı
Günümüz yazarlarından olan Mehmet Eroğlu, bugüne kadar yazdığı on iki romanla Türk edebiyatının önem..
Işığa Işık Tutmak
"Geçmişin bilge insanlarının mirasını kucaklayıp, bu mirası geleceğe emanet etmek için ..
İslam ve Çağdaşlık
"...Ben tam anlamıyla Müslüman bir insanım. İslami bir kişiliğim, dünyaya o gözlerle baktığım İslami..
-20%
Karanlığın Mesajı: Kötülük Probleminden Yükselen Değişime Aşırı Zamanlar
Işığa!   Karanlık enerjinin kuşandığı maskeler! Akla ve evrensel etiğe aykırı eylemler! İsyankar..
Kırçova 16 .Yüzyılda Osmanlı İdaresinde Bir Rumeli Şehri
Rumeli, muhaciri olarak vatan kurduğumuz, muhacirleriyle vatanda biz olduğumuz bir mekândır. Burası ..
Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde Din-Devlet İlişkisi
"Türkiye'yi ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini anlamak için zengin tarihimizin çok önemli bir ..
-20%
Kovuk: Göç, Mekan, Cinsiyet
320,50TL 256,40TL
En nihayetinde “Göç, Mekân, Cinsiyet” alt başlığını taşı­yan bu kitabın seslendirdiği çok sesli repe..
Küreselleşmeden Postküreselleşmeye
Bugüne kadar modernleşmeyi Batılı kalıplarda gerçekleştirmeye zorlanan ve bunu başaramadığı için de ..
-20%
Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Din ve toplum arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkar ve devamlılık gösterir. ..
-20%
Mevlana Celaleddin ve Şems-i Tebrizi
Bu çalışma Mevlâna’nın çocuk yaşta iken babası Bahâeddin Veled ve ailesiyle birlikte Belh şehrinden ..
Millet-i Müselleha
“Goltz, Millet-i Müselleha ile halkın militarize edilmesini kastetmiyordu. Büyük ordulara da tarafta..
-20%
Milliyetçilik (Ciltli)
520,00TL 416,00TL
Schumpeter kapitalizmi yargılayan hâkimlerin daha baştan idam fermanlarını ceplerinde taşıdığını bel..
Modern Kore Edebiyatı Eser İncelemeleri
Bir toplumu yakından tanımak için önce o toplumun kültürünü anlamak gerekir. Bu yüzden kültürel malz..
Modern Kore Edebiyatı Tarihi
"Kore'de 1876 yılında modernleşme çabalarına yönelik gerçekleşen Gabo Reformu hiç şüphesiz Kore Edeb..
Modern Korean Female Writers and Christianity
"Ever since I began studying modern Korean literature in the graduate school of Korean language and ..
Muhacirlerin İzinde: Boşnakların Trajik Göç Tarihinden Kesitler
Boşnak halkı için kara günler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki varlığı silindikten sonra ba..
Mustafa Satı Bey ve Eğitim Bilimi
“II. Meşrutiyet aydınlarının 'Türk Frobeli' diye adlandırdıkları Satı Bey'in Türkiye'de çağdaş öğret..
Nevzat Kösoğlu'nun Kavram Dünyası
Nevzat Kösoğlu’nun, “Tek iddiam olabilir; Türk düşünce geleneğinin takipçisi olmak; Türk imanına, on..
Örgüt - Örgüt ve Yönetim Kuramları 2
Örgüt belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanlar topluluğudur. Örgütün çok far..
Ortaçağ İslam Dünyası'nda Bilim ve Teknik
Günümüzdeki bilim tarihi araştırmalarında genellikle Ortaçağ İslâm Dünyası’na ilişkin bilimsel araşt..
Ortaçağda Devletin İki Yüzü
Bu inceleme, Orta Çağ'ın geniş dünyasından devlet ve siyaset felsefesi bağlamında devletin kurduğu y..
Ortaçağda Kadın
Bu kitap, Türk tarihinin sınırlarını aşan, Ortaçağ dünyasının neredeyse tamamını kapsayan bir yaklaş..
Philosophia Ottomanica : Osmanlı Felsefesi
Philosophia Ottomanica, Osmanlı Felsefesi adlı bu çalışmanın temelde iki maksadı vardır:   Bunlardan..
Philosophia Ottomanica: Eski Felsefe - Cilt 1
Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışmanı..
Philosophia Ottomanica: Eski ile Yeni  Felsefe Arasında - Cilt 2
"Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde Türk Felsefesi adını verdiğimiz bu çalışma..
Philosophia Ottomanica: Yeni Felsefe - Cilt 3
Philosophia Ottomanica : Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi adlı bu çalışmanın temelde i..
Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi
"Elinizdeki bu kitap, genel anlamda şimdiye kadar Türk toplumu, kültürü ve dili üzerine yapmış olduğ..
Şamanizm ve Eski Türk Dini
Türkiye'de yıllardır süren bir tartışma söz konusudur: «Eski Türk inancı Şamanizm mi, yoksa değil m..
Şiiri Düzyazıyla Kuşatan Yazar: Burhan Günel'in Romancılığı
Günümüz yazarlarından Burhan Günel, 1972'den 2012'ye kadar yazdığı on altı romanıyla Türk edebiyatın..
Türk Bürokrasisi ve Bürokratik Elitizm
Bu kitap, “Türk Bürokrasisi”ni tarihsel gelişim süreci içinde anlama ve açıklama çabasının bir ürünü..
Türk Modernleşmesi
Türk modernleşmesi kendine özgü, el'an devam etmekte olan uzun bir maceradır. Kendine özgüdür; Zira,..
Türk Toplum Sözleşmesi Siyasetin Sosyolojik Temelleri
Her toplumun siyasal kültürünü oluşturan; insan, toplum ve devlet arasıhndaki bağları ve ilişkileri ..
Türkiye'de Kentsel Dönüş(tür)me Uygulamaları: Sosyo-Politik Bir Yaklaşım
Günümüzde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin en önemli ayağını özellikle gecekondu alanlarının dönüştür..
Türkiye'de Muhafazakar Siyaset ve Yeni Arayışlar
"Muhafazakar Demokrasi teriminin kimi açmazlarına rağmen, "muhafazakarlık" Türk siyasetinin belirley..
Türkiyede Yeni Din Algısının Doğuşu (1839-1938)
Din Tarihi, tarih yazıcılığımız tarafından çok ihmal edilmiştir. Bunun birçok sebebi olabilir; ancak..
Türkiye’de Ana Dilde Eğitim Hareketi: Dil, Kimlik ve Siyaset
Alman filozof Martin Heidegger, “die sprache ist das haus des seins” demiş yani “dil, varlığın evidi..
Yeni Türkiye'nin Yeni Gerçekleri: Din, Laiklik, Eğitim, Finans, Liderlik ve Özgün Sosyal Düşünce
21. yüzyılın kültürel çağ olması özelliğine bağlı olarak artık pozitivizm-liberalizm-kapitalizm etki..
Yönetimde Adalet ve Saadet: Bir Nasihatname Geleneği Olarak Siyasetname
Nasihatname; Fars, Türk, Arap hatta Bizans devletlerinden miras kalan kadim bir gelenektir. Siyaset ..
Gösterilen: 1 ile 48 arası, toplam: 48 (1 Sayfa)